siłownie zewnętrzne

W ramach Projektu Współpracy realizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w Nowoczesność”, we współpracy z LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz LGD „Kraina Sanu”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Radymnie powstaną:

• siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy plaży miejskiej
• siłownia zewnętrzna zlokalizowana przed budynkiem dawnej szkoły na ul. Lwowskiej

Siłownie zostaną wyposażone w takie urządzenia jak: orbitrek, biegacz, twister, motyl, wioślarz, wahadło, czy ławka. Koszt urządzeń dla siłowni to około 32 000 zł.