Dzięki uzgodnieniom pomiędzy Burmistrzem Miasta Radymna Mieczysławem Piziurnym, a Wójtem Gminy Radymno Bogdanem Szylarem udało się pozyskać artykuły spożywcze wykorzystywane przy wsparciu transportu uchodźców z Ukrainy w głąb kraju, prowadzonego na dworcu PKP w Radymnie.

Dzięki zaangażowaniu i za pośrednictwem Wójta Bogdana Szylara otrzymaliśmy pokaźną partię poszukiwanych i praktycznych produktów żywnościowych, takich jak: słodycze, musy, woda w małych butelkach.

Dziękujemy!