W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi obiektów sportowych należących do Miasta Radymna, informujemy wszystkie osoby prywatne, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne podmioty zamierzające korzystać z hali sportowej, boisk trawiastych i ze sztuczną nawierzchnią oraz kortu tenisowego o składanie wniosków o wynajęcie w/w obiektów.

Działanie to ma na celu sporządzenie kompletnej listy korzystających z obiektów sportowych należący do Miasta Radymna, a także ustalenie osób odpowiedzialnych za kontakt z urzędem w imieniu grup korzystających z w/w obiektów.

Wniosek należy złożyć:

  • Osobiście w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20
  • Pocztą tradycyjną
  • Drogą mailową (na adres sekretariat@radymno.pl

do 8 kwietnia 2022 roku do godz. 15:30

Wniosek jest dostępny online:

Pobierz wniosek

oraz  w Urzędzie Miasta pok. nr 26, a także u pracowników hali sportowej.

 

 

Wszelkich informacji w sprawie udziela pracownik Urzędu Miasta Radymna:

Bartłomiej Pacek, pokój nr 26, telefon 16 628 24 17 wew. 34