Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwości uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nawet  80.000,00 zł z atrakcyjnym oprocentowaniem 0,1% w skali roku.

 

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Odbiorcami pożyczki mogą być wyłącznie osoby  bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Szczegóły na stronie internetowej: https://kswp.org.pl/…/mikropozyczka-na-rozpoczecie…