sprzedaż drewna opałowego – II licytacja

wpis w: Aktualności | 0

II OGŁOSZENIE                                                  

 

Miasto Radymno ogłasza sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Miasta Radymna.

 

Planowana ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży:

 

Lp.Gatunek drewnaSortyment*Ilość drewna do sprzedażyCena brutto
[m3][zł]
stos 1wierzba

liściaste miękkie

S4

M2

0,65

0,50

137,02
stos 2topola

liściaste miękkie

S4

M2

1,30

1,25

280,19
stos 3brzoza

świerk

liściaste twarde

S4

S4

M2

2,60

0,32

0,50

659,77
stos 4lipaS43,25623,61
* S4 – drewno średnio-wymiarowe opałowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe

 

Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji 25 lipca 2022 r. na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9, godz. 10.00.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w licytacji drewna opałowego  jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia nr 1 i nr 2,  w terminie do dnia 22 lipca 2022 r.

 

Zainteresowani zakupem drewna przed złożeniem formularza zgłoszeniowego winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży – drewno zgromadzone jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9. Oględzin drewna dokonać można w godzinach pracy zakładu, tj.: od godz. 7.00 do 15.00.

Ważne!

  • Osoby fizyczne uczestniczące w licytacji winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Licytacja uznana będzie jako ważna bez względu na liczbę uczestników, a jej rozstrzygnięcie jako pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.
  • Drewno zostanie wydane oferentowi po przedstawieniu dowodu zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.
  • Załadunek i transport zakupionego drewna leży po stronie oferenta.
  • Oferent odbierze drewno z miejsca składowania w terminie ustalonym ze sprzedającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

 

Oświadczenie nr 1 sprzedaż drewna z wycinki

Oświadczenie nr 2 sprzedaż drewna z wycinki

Formularz Sprzedaży Drewna