Jeszcze do końca sierpnia potrwa przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023..

To już druga edycja Budżetu Obywatelskiego i podobnie jak przed rokiem mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu 100 tys. zł z budżetu Miasta Radymna. Przypominamy, że projekty do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych z takich dziedzin jak:

  • Budowa, modernizacja lub remont ulic chodników, parkingów, oświetlenia;
  • Budowa modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking;
  • Modernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy

 

Jak złożyć propozycję do Budżetu Obywatelskiego?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2023 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne tutaj

Uchwała Rady Miasta Radymna zawierająca regulamin, terminarz wzory formularzy i kart do głosowania poniżej:
UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIASTA RADYMNA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023