31 sierpnia upływa termin zgłaszania propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy Radymna mogą zdecydować o przeznaczeniu 100 tys. zł w przyszłorocznych wydatkach miasta.

Przypominamy, że projekty do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych z takich dziedzin jak:
• Budowa, modernizacja lub remont ulic chodników, parkingów, oświetlenia;
• Budowa modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking;
• Modernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
• Urządzenie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy

Propozycję do BO można zgłosić na formularzu dostępnym tutaj można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2023 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl.

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń nastąpi ich weryfikacja. 12 września br. ogłoszona zostanie lista propozycji, które przeszły ową weryfikację pozytywnie, a wnioskodawcy których projekty zweryfikowane zostaną negatywnie będą mieć czas na odwołanie do 22 września.

Głosowanie, które przesądzi o przeznaczeniu 100 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowane jest na ostatni tydzień września (od 23.09 do 30.09 2022)

UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIASTA RADYMNA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2023