Na ulicy Sanowej powstała instalacja oświetlenia ulicznego. Postawiono łącznie 26 latarni na odcinku 850 metrów – wszystkie na ocynkowanych słupach na fundamencie betonowym z nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi LED o mocy 72 W. Warto przy tym odnotować, że konstrukcje nowych latarni są nieco zawyżone względem poziomu drogi, jednak dostosowane są do projektowanej przebudowy ul. Sanowej. Nowe oświetlenie już wkrótce zostanie przyłączone do sieci.