Rozpoczęło się głosowanie na zadania do budżetu obywatelskiego.

Głosowanie będzie trwać od 23 do 30 września 2022 r.

Aby oddać prawidłowy głos należy kartę do głosowania:

  • pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. 14
  • lub pobrać tutaj: Karta do głosowania

oraz

  • złożyć wypełnioną i podpisaną kartę w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14, lub
  • wysłać wypełnioną i podpisaną kartę na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na rok 2023 – głosowanie”, lub
  • wysłać skan wypełnionej i podpisanej karty na adres: sekretariat@radymno.pl

Aby zobaczyć szczegółowy opis projektów, na które można głosować, kliknij tutaj.

WAŻNE:

Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając własnoręcznie znak X w kratce przy numerze i nazwie zadania. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Zapraszamy do głosowania!

Do pobrania:

Karta do głosowania