Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zdecydował o podjęciu działań, mających na celu skorzystanie z możliwości dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach, za pośrednictwem naszej jednostki samorządu terytorialnego.

W oczekiwaniu na zapisy procedowanej aktualnie w parlamencie ustawy Miasto Radymno przygotowuje różne warianty rozwiązań, których efektem będzie zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla. Obecnie na szczeblu lokalnym trwają ustalenia dotyczące szczegółów wykonawczych tego przedsięwzięcia.

Podkreślamy,  że zakupu opału dokonać będą mogły osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, uprawnione do pobrania dodatku węglowego. Chodzi o osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, lub które mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła.

 

Mieszkańcy miasta, zainteresowani zakupem węgla na preferencyjnych warunkach mogą zgłaszać swoje potrzeby (podając imię i nazwisko,  dokładny adres, nr kontaktowy oraz ilość węgla – max 3 tony)

– osobiście w Urzędzie Miasta Radymna w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30 w pok. nr 1

Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam na oszacowanie zapotrzebowania na węgiel, jednak szczegółowe informacje, dotyczące sposobu sprzedaży i dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach podawać będziemy we właściwym czasie.

Zaznaczamy, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, ani nie gwarantuje nabycia węgla za pośrednictwem naszego JST.