28 listopada nastąpił odbiór techniczny drogi stanowiącej  przedłużenie ul. Piaskowej. Droga ta położona jest na działkach o nr. ewidencyjnych 535/2, 534/2, 533/2 528/1, 527/2, 526/2, 515/2, biegnie w pobliżu zbiornika wodnego wykorzystywanego obecnie jako łowisko komercyjne i sklasyfikowana jest jako dojazdowa do pól.

Wyremontowany odcinek ma 300 m, a prace polegały na usunięciu warstwy hummusu, wykonania podbudowy, a na niej nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z poboczem. Prace wykonał Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna z Rozborza Długiego. Koszt przedsięwzięcia to 113836,50 zł – 82364,00   zł z tej kwoty pochodziło z dotacji Marszałka  Województwa Podkarpackiego.

[rl_gallery id=”13043″]