Miasto Radymno zrealizowało projekt pn. „Budowa skateparku na terenie działki 1986/3 w m. Radymno.”. Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 138 930,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wyniosło 88 401,78 zł.

W ramach projektu przy ulicy Lwowskiej powstał skatepark wyposażony w następujące urządzenia: Bank ramp, Quarter pipe, Piramida z Grindboxem, Grindbox, z Manual Pad, Poręcz prosta – Profil 6,  Poręcz prosta .

Skatepark wzbogaca infrastrukturę sportowo-rekreacyjną miasta, umożliwiając jego mieszkańcom aktywną formę spędzania wolnego czasu.