20 grudnia podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę o przyznaniu pomocy powiatowi jarosławskiemu  na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. To kolejny krok do finalizacji połączenia Jarosławia i Radymna ścieżką rowerową, a przy okazji podniesienia atrakcyjności naszego zalewu ZEK.

– Długość ścieżki wyniesie około 15 kilometrów, z czego jedna trzecia, czyli 5 kilometrów, biec będzie na terenie Miasta Radymna – wyjaśniał podczas obrad sesji Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. – Początek ścieżki zaplanowany jest w Jarosławiu, w okolicy bulwarów nad Sanem, a koniec po okoleniu  naszego zalewu, przewidziany jest w okolicy cypla harcerskiego – uzupełniał. Jak zapowiedział, sama budowa ścieżki możliwa będzie dopiero po pozyskaniu środków zewnętrznych. – Jeżeli nie daj Boże nie powiodłaby się wspólna koncepcja budowy ścieżki, to będziemy mogli wykorzystać to opracowanie dla własnych celów, czyli wykonania pętli wokół ZEK-u – zapewnił Burmistrz.