Z początkiem grudnia w Urzędzie Miasta Radymna podpisana została umowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1815 R (ul. Dolna) w Radymnie.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu i bezpieczeństwa ruchu samochodowego i ruchu pieszych w obrębie tej ulicy. W ramach umowy przebudowana zostanie jezdnia, chodniki a także zjazdy i skrzyżowania, ponadto w ciągu drogi powstaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Prace wykona firma Usługowiec Krzysztan Marcin z Woli Węgierskiej. Roboty powinny zakończyć się późną jesienią przyszłego roku, a ich całkowity koszt wyniesie 2 260 570,81 zł.   Miasto na to zadanie pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 850 311,00 zł