Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wdraża model wsparcia „POWER dla nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie do udziału w projekcie zapraszamy obywateli Ukrainy powyżej 18 r. ż. przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r.

W ramach modelu przewidziano wsparcie w postaci:

  • nauki języka polskiego,
  • przybliżenia niuansów polskiego systemu opieki zdrowotnej,
  • przekazania wiedzy o tym, jak znaleźć legalną pracę,
  • przybliżenia zasad funkcjonowania placówek, przedszkoli i szkół polskich.

W ramach projektu organizatorzy zapewniają:

  • wsparcie asystenta międzykulturowego, doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • opiekę nad dziećmi i wyżywienie w czasie trwania zajęć.