Bezpieczeństwo w mieście, zmiany w budżecie, sprawozdania z prac komisji i rady w 2022, ale także ustanowienie roku 2023 rokiem Jana Chryzostoma Zachariasiewicza, to główne tematy LVI Sesja Rady Miasta Radymna, która odbyła się w ubiegły wtorek.

 

Obradujący 14 marca Radni Miasta Radymna przyjęli 7 uchwał. Dotyczyły one zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zmian w budżecie, wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości, zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta, podtrzymania stanowiska Rady Miasta Radymna zawartego w Uchwale Nr LIV/354/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, wreszcie przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Warto w tym miejscu odnotować także podjęcie uchwały, której projekt zgłosiło Stowarzyszenie Rozwoju Radymna „Galeon” dotyczącej ustanowienia w Radymnie roku 2023, rokiem Jana Chryzostoma Zachariasiewicza, w związku z przypadającym na bieżący rok dwusetną rocznicą jego urodzin.

 

Ponadto LVI sesja upłynęła pod znakiem sprawozdań. Komendant Komisariatu Policji w Radymnie kom. Robert Johnson przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa w mieście, a przewodniczący komisji odczytali sprawozdania z ich pracy za rok 2022.

 

Jak zwykle w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny przedstawił szereg aktualności dotyczących funkcjonowania Miasta. Zrelacjonował m.in. przebieg procedury, mającej wyłonić wykonawcę remontu elewacji budynku, mieszczącego siedzibę urzędu miasta, pobliskiej kotłowni oraz przebudowę dróg wewnętrznych w kompleksie dawnych koszar austriackich.

 

Równie istotną informacją przekazaną przez Burmistrza jest ta o orzeczeniu Sądu Okręgowego w Przemyślu przyznającym Miastu Radymnu własność budynków w Rynku o numerach 10 i 13.  – W ostatnich dniach zleciłem wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznych, istnieje też potrzeba przebudowy kominów wentylacyjnych, najważniejsze jest jednak to, że Miasto jest w końcu właścicielem tych kamienic i będzie można wydawać środki samorządowe, oczywiście w miarę możliwości na remont tych budynków – mówił Burmistrz, podkreślając rolę w wygraniu sądowej batalii Anny Philipp-Pruchnik, pełniącej w naszym urzędzie obowiązki radcy prawnego. – Na początku kadencji obiecywałem mieszkańcom i Wysokiej Radzie, że przystąpimy do regulacji stanu prawnego tych kamienic. Dotrzymałem słowa, a teraz musimy przystąpić do remontu tych budynków, bo ich stan techniczny wymaga szybkiej interwencji – podkreślał burmistrz. M. Piziurny wzmiankował także o podpisaniu umów na remonty ulic Sienkiewicza i Plażowej, a także zdał relację z postępów dotyczących przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji w Radymnie tj. remontu ul. Słowackiego, budynku hali targowej oraz budowy przy ul. Sportowej hali sportowej o lekkiej konstrukcji.

 

[rl_gallery id=”13953″]