W Dniu Pracownika Gospodarki Komunalnej zwracamy się do Państwa z wyrazami uznania i wdzięczności. Dziedzina, którą się Państwo zajmujecie wymaga ogromnego nakładu pracy  odpowiedzialności, ale również zachowania wysokich standardów. Wasz codzienny wysiłek podejmowany niezależnie od warunków atmosferycznych, pory dnia, czy roku przy utrzymaniu dróg, w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami, utrzymania zieleni, sprawia, że możemy żyć w czystej, przyjaznej, cieszącej oko, ale i bezpiecznej przestrzeni. Za to Wam serdecznie dziękuję.

Życzymy wszystkim Państwu, codziennego poczucia dobrze spełnionego obowiązku, niech waszej nielekkiej pracy towarzyszy, nie tylko osobista satysfakcja, ale  i życzliwość mieszkańców miasta, doceniających Państwa pracę.