?Miasto Radymno organizuje przetarg na zbycie nieruchomości położonej w ścisłym centrum Radymna przy ul. Zamkniętej 2. Działka o powierzchni 5 arów 47m2 zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i z nieużytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 64,90 m2 pochodzącym z lat 30 XX wieku ( budynek znajduje się w obrębie układu urbanistycznego podlegającego pełnej ochronie konserwatorskiej, na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod poz. A-280.) Cena wywoławcza to zaledwie 160 tys. zł.
?Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. wadium w kwocie 10.000,- zł.
Szczegóły dotyczące nieruchomości i przetargu na stronie BIP Urzędu Miasta: https://radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=64&id=4115