Podczas obrad LIX Sesji Rady Miasta Radymna, która odbyła się 30 maja br. Radni Miasta Radymna przegłosowali uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Radymna Mieczysławowi Piziurnemu  absolutorium za rok 2022. Radni byli zgodni co do tej decyzji – cała obecna na sali 15 zagłosowała „za”.

– Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo miłe, otrzymać votum zaufania i absolutorium jednogłośnie. Dziękuję za docenienie mojej pracy, ale przede wszystkim za docenienie pracy urzędników z terenu miasta – powiedział tuż po głosowaniu Burmistrz. – Szczególnie dziękuję Pani Skarbnik za planowanie budżetu i pilnowanie później jego wykonania, sami państwo wiedzą, że nie zawsze jest łatwo, zwłaszcza kiedy mamy dodatkowe pomysły w ciągu roku i czasami na szczęścicie rzadko otrzymujemy stanowcze słowo „nie”, ale dzięki temu nasze sprawozdania finansowe, jako Miasta wyglądają tak, jak mieliście okazje z je dzisiaj rozpatrywać  – dodawał M. Piziurny.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało odczytaniem streszczenia „Raportu o stanie Miasta Radymna – rok 2022” przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Radymna za rok 2022 oraz udzieleniem votum zaufania Burmistrzowi.