Druga część raportu o  postępach prac na drogach remontowanych w ramach programu Polski Ład:

Na ulicy Krasińskiego zakończono już wprawdzie budowę kanalizacji deszczowej, wykonano podbudowę i na niemal całej jej długości ustawiono krawężniki, to na finalizacje prac trzeba będzie jednak jeszcze chwilę poczekać. Wykonawca ułożył, bowiem około 60 procent nawierzchni ulicy z kostki betonowej.

Nieco mniej zaawansowane są prace na ulicy Tysiąclecia. Tu obecnie trwają ostatnie roboty przy kanalizacji deszczowej, a sfinalizowano wykonywanie robót ziemnych i stabilizację podłoża oraz wykonano podbudowę z kruszywa. Przed drogowcami jeszcze proces ułożenia kostki betonowej.

Podobnie sprawy mają się na ulicy Królowej Jadwigi: bliskie zakończenia są roboty nad kanalizacją deszczową, wykonano zaś warstwy konstrukcyjne jezdni. Na Królowej Jadwigi ustawiono już krawężniki betonowe, prace nad ułożeniem kostki powinny rozpocząć się niebawem…
W „pakiecie” z wcześniej wymienionymi prowadzone są prace na ul. Błonie, których celem jest uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej tzw. osiedla Jana Pawła II. Na ulicy Błonie wykonawca skupiał się dotychczas na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu (PZT) i wykonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że nie wykonano jeszcze prac w terenie – układanie kanalizacji deszczowej już rozpoczęto, choć drogowcy nie dotarli jeszcze do półmetka swojej pracy.