Burmistrz Miasta Radymna  uprzejmie informuje, że Miasto Radymno zamierza w 2023 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 100 % kosztów  kwalifikowanych, w tym dotacja ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie  oraz budżetu Miasta Radymna.

 

W ramach zadania zostaną pokryte w całości koszty związane odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zwierających azbest zdeponowanych na posesjach.

 

DOFINANSOWANIEM NIE BĘDĄ OBJĘTE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM I MONTAŻEM NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH.

 

Zainteresowane osoby posiadające na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby usunąć je w sposób legalny korzystając z dotacji na ten cel, mogą  składać wnioski w Urzędzie Miasta Radymna w terminie do 21 czerwca 2023 r.

 

Wnioski i wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymna www.radymno.pl lub w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 2.

 

Z uwagi na to, że liczba wniosków realizowanych w 2023 roku jest zależna od wysokości kwoty uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej  w Rzeszowie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 2, tel. (16) 628 24 17 wew. 40 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.