16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.
 
W związku z powyższym Główny Urząd Statystyczny zwraca się z apelem do rolników z Radymna i okolic, o wzięciu udziału w badaniu pn. „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S” dostępnych pod powyższym adresem www.