Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny zaprasza wszystkich mieszkańców do składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2024.

Wystartowała trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna. Po raz kolejny mieszkańcy mogą zadecydować o przeznaczeniu 100 tys. zł z budżetu Miasta Radymna. Przypominamy, że projekty do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych z takich dziedzin jak:

  • Budowa, modernizacja lub remont ulic chodników, parkingów, oświetlenia;
  • Budowa modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking;
  • Modernizacja i remont budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy

 

Jak złożyć propozycję do Budżetu Obywatelskiego?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pokój nr 14, I piętro lub wysłać na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Miasta Radymna na rok 2024 – formularz zgłoszeniowy” lub wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres – sekretariat@radymno.pl. Ważna adnotacja, podobnie jak w roku ubiegłym, aby wniosek przeszedł wstępną weryfikację musi zawierać podpisy 5 osób, popierających jego realizację.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj:
Pobierz formularz

 

ZŁÓŻ PROJEKT!!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 roku.

Uchwała zawierająca regulamin, terminarz wzory formularzy i kart do głosowania poniżej:

Uchwała Nr LIX/381/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2024”