Przypominamy, że trwa kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna. Obecnie trwa nabór projektów. Żeby coś zmienić w przestrzeni Radymna: wyremontować drogę, ułożyć chodnik, zainstalować oświetlenie postawić ławkę, kosz na śmieci czy zaprojektować turystyczną trasę wystarczy wypełnić prosty formularz, zgromadzić poparcie 5 osób i zgłosić projekt. Projekt można przynieść do Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną (ul. Lwowską 20, 37-550 Radymno) lub zeskanowany pocztą elektroniczną (sekretariat@radymno.pl)
Propozycje do budżetu obywatelskiego zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym do 11 września br., zaś 25 września rozpocznie się głosowanie i potrwa do 6 października. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się dwa tygodnie później.