Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Radymna

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Radymna – stan na 30.06.2023 r.

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 73 szt.
– liczba zawartych umów – 61 szt.;
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) – 37 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 572 013,94 PLN
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) – 52 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 865 057,07 PLN.