Dziś, tradycyjną mszą świętą, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. rozpoczęli rok szkolny 2023/24. Pierwsze ich spotkanie z nauczycielami odbyło się na dziedzińcu szkolnego budynku przy ul. Mickiewicza.

Jak zapowiedział w jego trakcie Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny to najpewniej ostatni nowy rok szkolny witany w tym miejscu, a całą społeczność szkolną czeka w najbliższym czasie sporo zmian. Trwające prace remontowe w budynku dawnych koszar powinny zakończyć się na przełomie roku 2023 i 2024, przebudowywana jest też infrastruktura drogowa w całym kompleksie dawnego garnizonu – wszystkie te prace mogą powodować chwilowe utrudnienia, ale w efekcie podniosą bezpieczeństwo i estetykę okolicy, pozwolą nauczać w lepszych, bardziej komfortowych warunkach.

Nowy rok szkolny w naszej SP rozpoczęło dziś 405 uczniów i 38 nauczycieli.