WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

BUDŻET OBYWATELSKI 2024

OPINIA POZYTYWNA

 1. 1/BO/2023 – Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na Osiedlu Władysława Jagiełły w Radymnie
  Szacunkowy koszt – 100 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Lokalizacja: Północno zachodnia część działki o numerze ewidencyjnym 2651/51, pomiędzy budynkami 6 i 7.Zadanie obejmuje modernizację i doposażenie istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw. W ramach projektu ma zostać wymieniona „platforma wielofunkcyjna ze zjeżdżalnią i pomostem” na nową oraz zamontowane nowe urządzenie – trampolina. Projekt obejmuje również doposażenie placu w nowe elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa zaproponowano montaż dwóch kamer z włączeniem do istniejącej sieci monitoringu Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie.
 2. 2/BO/2023 – Scena z zadaszeniem
  Szacunkowy koszt – 100 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Lokalizacja: ZEK – tereny rekreacyjne przy deptakuCelem projektu jest budowa sceny, która ma służyć do wszelkiego rodzaju imprez muzycznych takich jak potańcówki, zabawy czy koncerty.
 3. 4/BO/2023 – Leżak miejski drewniano-stalowy
  Szacunkowy koszt – 35 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Lokalizacja: Teren zielony nad ZEKCelem projektu jest montaż drewniano- stalowych leżaków nad zalewem ZEK w Radymnie. Stworzenie miejsca relaksu pozytywnie wpłynie na promocję miasta.
 4. 5/BO/2023 – Mobilny bezobsługowy park linowy – tor przeszkód
  Szacunkowy koszt – 99 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Lokalizacja: Błonie na ZEKu Radymno – całe miastoCelem projektu jest budowa bezobsługowego Parku Linowego – Toru Przeszkód. Przeznaczony jest dla osób od 3 roku życia. Może z niego korzystać jednocześnie nawet 30 osób. Mobilność pozwoli na przemieszczenie placu pomiędzy zalewem ZEK a kompleksem szkolnym.
 5. 6/BO/2023 – Łąki kwietne w kilku punktach miasta (zieleńce, park, nieużytki) – ok. 4 ha powierzchni
  Szacunkowy koszt – 100 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Lokalizacja: tereny zielone w okolicach rzeki RADA, jeziora ZEK oraz miejskie zieleńce.Projekt zakłada utworzenie w kilku punktach miasta łąk kwietnych, które są alternatywą dla trawników. Łąki nie wymagają koszenia co pozwoli na osiągniecie oszczędności na utrzymaniu zieleni miejskiej.

OPINIA NEGATYWNA

 1. 3/BO/2023/ – Plac rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców a w szczególności dla młodzieży z terenu osiedla jak i miasta oraz starszych
  Szacunkowy koszt – 80 000,00
  Charakterystyka zadania:
  Projekt odrzucony ze względów formalnych.W związku z §2 pkt 3 Załącznikiem nr 1 do Uchwały LIX/381/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 30 maja 2023r. nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod budowę infrastruktury technicznej.

Zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2024, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji zgłoszonych projektów, tj. do 19 września br.