Podpisaniem umów zakończyło się postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Sienkiewicza oraz Plażowej – przekazanie placu budowy nastąpi najpewniej w przyszłym tygodniu.

Na ul. Sienkiewicza prace będą dotyczyć przebudowy chodnika, zjazdów, pobocza, a także kanalizacji deszczowej. Wymieniona zostanie także nawierzchnia, a w ciągu drogi powstanie wyniesione przejście dla pieszych.

Zakres remontu ul. Plażowej będzie podobny: m.in. wybudowany zostanie chodnik, a jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię. Ważną częścią robót będzie też przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 94 (w km 667+860,00) oraz skrzyżowania Plażowej z „94” w km 668+116. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie, nie tylko komfortu, ale także bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych nieruchomości.