Miasto Radymno informuje, że w 2023 roku uzyskało pomoc finansową na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radymna w 2023 r.” dzięki wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach zrealizowanego zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 17,040 Mg azbestu z 15 nieruchomości z terenu Miasta Radymna.

Całkowity koszt zadania wyniósł 9 201,60 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła  7 821,36 zł.