Marszałkowie województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego zapraszają na konsultacje społeczne poświęcone utworzeniu ponadregionalnego produktu turystycznego o roboczej nazwie Blue Valley – Wiślanym Szlakiem. W każdym z wymienionych województw przeprowadzone zostaną po 3 spotkania konsultacyjne

Szlak Blue Valley ma przebiegać przez cztery województwa, korzystając z ich z walorów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych. Będzie się składał z trasy rowerowej wytyczonej wzdłuż brzegów Wisły, przystosowanej dla kajakarzy infrastruktury wodnej Wisły i jej dopływów, tj. Sanu, Wieprza, Chodelki, Wyżnicy, Nidy, a także miejsc postojowych dla turystów kamperowych. Zatem symbolami tego szlaku będą rower, kajak oraz kamper.

Obecnie trwają prace nad koncepcją produktową szlaku, która stanie się załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Ich częścią są konsultacje z interesariuszami nowego produktu, w tym zwłaszcza z przedstawicielami samorządów lokalnych gmin i powiatów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, atrakcji turystycznych z obszaru, przez który przebiegać będzie szlak Blue Valley.

W województwie podkarpackim otwarte konsultacje odbędą się:

  • 3 października (godz. 8.30-11.00) w Sanoku
  • 3 października (godz. 13.30-15.30) w Przemyślu
  • 4 października (godz. 8.30-11.00) w Stalowej Woli

Swój udział prosimy zgłaszać na stronie: https://forms.gle/L9XEwwjkPeJbjr1RA Osoby zarejestrowane otrzymają potwierdzenie udziału i lokalizację spotkania.

Za opracowanie koncepcji produktowej szlaku, a w tym także za przeprowadzenie konsultacji, odpowiada, wyłoniona w przetargu, Agencja Marketingowa Locativo z Krakowa.