Informujemy, że dziś rusza głosowanie do Budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Aby wziąć w nim udział należy pobrać kartę do głosowania – dostępną poniżej lub w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14. Następnie wypełnić, wybrać jeden z 5 projektów, podpisać, a następnie:

1)           osobiście złożyć wypełnioną kartę do głosowania w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, pok. nr 14.

2)           wysłać wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Radymna na rok 2024 – głosowanie”.

3)           wysłać skan wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: sekretariat@radymno.pl

Karta do głosowania BO24