Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło dziś rozstrzygnięcie naboru wniosków do programu „Inwestycje w oświacie”. Wśród 97 jednostek samorządu terytorialnego, które pozyskały  dofinasowanie znalazło się także Miasto Radymno. Nasz budżet zasili kwota w  wysokości 150 000 zł.

W tegorocznej edycji programu „Inwestycje w oświacie” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na dokończenie trwających inwestycji. Nasza JST zgłosiła projekt pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 – ETAP 2”, któremu udało się zakwalifikować na listę beneficjentów i pozyskać dofinasowanie remontu przedszkola wysokości 150 tys. zł.

Warto nadmienić, że w ramach naboru do MEiN wpłynęło 674 wnioski na łączną kwotę ponad 460 mln zł.