Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2023, którego celem jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 4 października ogłosiło listę 255 wniosków na łączną kwotę 78 mln zł zakwalifikowanych do dofinansowania. Na liście tej znalazł się wniosek Miasta Radymna opiewający na kwotę 80 tys. zł., co stanowić będzie 50 procent wartości planowanej modernizacji. W jej ramach zaplanowaliśmy wymianę oświetlenia, kosmetykę nawierzchni oraz odświeżenie drewnianych obiektów naszego Orlika. Prace zaplanowane są na rok 2024.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza zaplanowana na przyszły rok inwestycja w poprawę infrastruktury sportowej miasta. Radymno uczestniczy bowiem w programie Olimpia, w ramach którego pozyskało 2 450 000 zł na budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji.