Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom tworzącym kadrę dydaktyczną oraz personelowi pomocniczemu szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Radymna składamy najserdeczniejsze  życzenia sukcesów i zadowolenia w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Dzień Nauczyciela to doskonała okazja do tego by przypomnieć, że codzienny trud nauczania stanowi fundament decydujący o kształcie teraźniejszości i przyszłości naszego miasta, naszego kraju.

Warto dodać,  że cały system edukacji tworzą nie tylko nauczyciele ale także personel pomocniczy. Ich trud i wysiłek doceniać należy codziennie, ale dziś wypada zrobić to ze zdwojoną mocą.

Kierujemy do Państwa, całej szkolnej i przedszkolnej społeczności wyrazy najwyższego uznania dla Waszych kompetencji, wiedzy i zaangażowania, a jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za ogromny wkład w rozwój naszych dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Radymna                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Radymna

Mieczysław Piziruny                                                                                                       Andrzej Pacek