31 października w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie nastąpiło symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Zaproszenie do współpracy w ramach działania skierowano do wszystkich 181 jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim. Do programu przystąpiło 102 z nich. Sadzonki dla Miasta Radymna z rąk wicemarszałka Piotra Pilcha odebrał burmistrz Mieczysław Piziurny.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających. W roku bieżącym koszt tej inicjatywy wynosi 78,500 złotych i pochodzi ze środków własnych samorządu.

Sadzonki, które trafiły do Radymna w liczbie 30 sztuk to klon pospolity. Obecnie ustalane są lokalizacje, w których przeprowadzone zostaną nasadzenia.