Zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy informujemy, że w poniedziałek 13 listopada rozpoczęte zostaną prace przy remoncie ulicy Słowackiego. Pierwszy etap prac przewiduje poprawę jakości najbardziej   „wysłużonych” fragmentów ciągu pieszego. To oznacza, że uciążliwości dotkną w pierwszej kolejności najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Z powodu zakładanych  utrudnień, ale także w związku z jesienną porą i dużą intensywnością ruchu w tym miejscu zwracamy się z apelem zarówno do pieszych jak i zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania remontowanych odcinków ul Słowackiego.