Dziś w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Radymnie wybrzmiał kolejny akord miejskiego celebrowania Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie klas 4, 5, 6 i 7 pod okiem pedagogów Elżbiety Koralewicz-Bagińskiej oraz Elżbiety Rak przygotowali montaż słowno-muzyczny, który krótkim wstępem opatrzył dyrektor placówki Paweł Kalisz. Młodzi artyści śpiewali pieśni patriotyczne, deklamowali wiersze, a narratorzy snuli opowieść o polskich drogach do niepodległości, a okrasą występu była wiązanka pieśni patriotycznych wykonana przy akompaniamencie gitar i skrzypiec.

W spotkaniu wzięła udział Członkini Zarządu Województwa Anna Huk oraz Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny.