OGŁOSZENIE

W dniu 30 listopada 2023r. (Czwartek)
o godz. 1700
w Sali Narad (Sala Lustrzana)
w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20 (wejście od strony Hali Sportowej),

odbędzie się

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Radymnie.

 

Granice Osiedla Nr 3 określają ulice: Budowlanych, Lwowska od rzeki Rada do ul. Dolnej, Piaskowa, Plażowa, Rybacka, Sanowa, Zasanie, Zielona.

 

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za rok 2023.
  2. Omówienie projektu budżetu Miasta Radymna na rok 2024.
  3. Przedstawienie planowanych inwestycji na terenie Osiedla Nr 3.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Nr 3 w Radymnie

           Andrzej Samborski