W ostatnim czasie odebrany został 300 metrowy odcinek drogi w ramach zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Na przedłużeniu drogi biegnącej od skrzyżowania z ul. Piaskową w pobliżu zbiornika zajmowanego obecnie przez komercyjne łowisko ułożona została podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego. Na wykonanie zadania Miasto Radymno pozyskało dofinansowanie w wysokości 90 000 zł pochodzące ze  środków budżetu województwa podkarpackiego, będących dochodem z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warto podkreślić, że rozbudowa infrastruktury drogowej w tej części miasta uzasadniona jest potrzebą poprawy warunków komunikacyjnych dla użytkowników pól uprawnych w pasie pomiędzy Sanem a Zekiem, ale także należy do koncepcji opasania Zeku drogami, które będą mogły być wykorzystywane także rekreacyjnie jako ciągi pieszo-rowerowe.