W czwartek odbyło się zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Radymnie. Obok sprawozdania z działalności zarządu osiedla w mijającym roku, przedstawionym przez Andrzeja Samborskiego najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Burmistrza Miasta Radymna planów inwestycyjnych dla tej części Miasta.

Najwięcej uwagi poświecono omówieniu projektu długo wyczekiwanego remontu ulicy Zielonej. W dyskusji mieszkańcy podejmowali ważne dla nich tematy, takie jak szerokość jezdni, usytuowanie chodników, przebieg kanalizacji burzowej, czy dopuszczenie  do ruchu po ulicy maszyn rolniczych. Wszystkie te kwestie konsekwentnie wyjaśniał burmistrz, najważniejsza była jednak deklaracja, że prace modernizacyjne na Zielonej zostaną wykonane w roku 2024.

W trakcie spotkanie omówiono też plany przebudowy ul. Plażowej oraz Rybackiej, złożony też został wniosek o ustawienie progów zwalniających na ulicy Piaskowej. Wiele powiedziano też o planach zagospodarowania  terenów znajdujących się pomiędzy ulicą Budowlanych, z granicą przekraczającą nieco linię ul. Błonie. Plan obejmuje 25 obszarów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, niespełna 2,5 ha przewidzianych  dla budynku wielorodzinnego, dwie nowe strefy pod usługi oraz tereny zielone. – Miasto się wyludnia, chcemy temu zaradzić – mówił burmistrz. – Odpowiedzią na ten problem jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Wschód” – wyjaśniał mieszkańcom.

Tereny mieszkaniowe Radymno Wschód Projekt przebudowy ul. Rybackiej cz.1 Projekt przebudowy ul. Rybackiej cz.2 Projekt przebudowy ul. Plażowej Projekt przebudowy ul. Zielonej