Rozpoczęliśmy montaż  długo wyczekiwanego placu zabaw przy ul. Lwowskiej. Dofinansowany ze środków Stowarzyszenia LGD „Z tradycją w nowoczesność” powinien być gotowy do  końca roku.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw na terenie działki nr 1986/3 w m. Radymno” zostało zrealizowane dzięki dofinasowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 113 776,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosiło 36 418,00 zł.