W ostatnich dniach nasza praca, rozwój Miasta Radymna zostały dostrzeżone na zewnątrz.
W tegorocznych analizach dotyczących kondycji gmin, Miasto Radymno wypadło co najmniej bardzo solidnie. W „Rankingu aktywnych gmin” opracowanym przez dr Krzysztofa Kaszubę i zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy współpracy kapituły Nowin Radymno zajęło 6 miejsce, wyprzedzając Jarosław, Przeworsk czy Przemyśl. Jeszcze wyżej nasze miasto znalazło się w rankingu odzwierciadlającym poziom dochodów własnych na 1 mieszkańca – tu zajęliśmy drugie miejsce, odnotowując zwiększenie dochodów naszej gminy o przeszło 700 procent w stosunku do roku 2018.

Więcej o zasadach przygotowania rankingu na stronach Nowin:

https://nowiny24.pl/zlota-setka-gmin-podkarpacia-nagrodzilismy-aktywne-samorzady-podkarpacia-zdjecia-wideo/ar/c3-18155619

autor fotografii:  Krzysztof Kapica