Dziś Rada Miasta uchwaliła budżet Miasta Radymna na rok 2024. O tym, że to dobry, prorozwojowy budżet niech świadczy fakt, że Rada przyjęła go jednogłośnie.

Przyszłoroczny plan finansowy miasta jest już drugim z rzędu budżetem Miasta Radymna przekraczającym barierę 40 mln zł. Po stronie dochodów jest to dokładnie 46 225 748,34 zł zaś po stronie wydatków 45 861 548,34 zł – co  istotne, aż 21 142 850,34 zł stanowią wydatki majątkowe.

Przedstawiając uchwałę budżetową Burmistrz Mieczysław Piziruny wyjaśniał, że w kwocie tej zawierają się środki na budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem ZEK, remonty i modernizacje dróg na sumę ponad 7,5 mln zł, a ponadto budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. ,  a także modernizacja budynku przedszkola samorządowego. Podkreślał przy tym, że tegoroczne jak i przyszłoroczne inwestycje przeprowadzone zostały bez konieczności zadłużania miasta.  – Moja wizja prowadzenia inwestycji publicznych polega na tym, by podejmować działania przede wszystkim tam, gdzie możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych – tłumaczył M. Piziurny. – I to podejście procentuje, bo większość z naszych licznych inwestycji realizujemy przy minimalnym, a niekiedy wręcz  symbolicznym wkładzie własnym – puentował.

Warto podkreślić, że w magistracie trwają prace przygotowujące kolejne inwestycje i na początku roku 2024 należy spodziewać się, że lista przedsięwzięć inwestycyjnych w mieście jeszcze się zwiększy.