Świąteczne widowisko przygotowane przez środowisko świetlicy Wzrastanie  to już w Radymnie tradycja. W tym roku wydarzenie to miało wyjątkowo podniosły charakter, o czym najlepiej niech świadczy zestaw gości przybyłych do Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, wśród których znalazł się bp Stanisław Jamrozek, Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny, członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Packa, Sekretarz Miasta Zofia Kawałek, Skarbnik Janina Kaczmarz, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie Andrzej Czerniecki, dyrektorki obu funkcjonujących  mieście przedszkoli: samorządowego Małgorzata Trojnar i parafialnego Małgorzata Sobejko, wreszcie delegacja Fundacji Wzrastanie oraz środowisk przyjaznych świetlicy. Salę widowiskową MOK szczelnie wypełnili rodzice podopiecznych świetlicy, dawni jej wychowankowie oraz osoby, które w przeciągu 30 lat istnienia „Wzrastania” w Radymnie angażowali się w jej rozliczne działania.

 

Część artystyczna została podzielona na dwie części. W pierwszej sceną (a przy tym publicznością) zawładnęły podopieczni świetlicy Wzrastanie w programie, który bardzo zgrabnie połączył motywy świąteczne z prezentacją historii Wzrastania w Radymnie. Co oczywiste, poczesne miejsce i ciepłe wspomnienie znalazła w owej inscenizacji,  zmarła w sierpniu br. Alicja Sabatowska, której starania przyczyniły się do powstania i rozwoju świetlicy.

Tę część zamknął gościnny występ dzieciaków z Przedszkola Parafialnego oraz gratulacje i życzenia składane przez gości na ręce Pań stanowiących obecnie serce świetlicy, a więc Haliny Wołos oraz Lucyny Misińksiej .

 

Drugi akt części artystycznej zapewnił Zespół Muzyczny z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Goście z Przemyśla zaprezentowali repertuar świąteczny. Na ich program składały się tradycyjne kolędy i pastorałki oraz współczesne piosenki świąteczne: te  najbardziej popularne i te, które uznać można za niszowe –  wszystkim tym popisom wokalnym akompaniował zespół instrumentalny złożony z artystów klubu.