Jeszcze w starym roku zakończyliśmy prace związane z montażem placu zabaw na zieleńcu przy ul. Lwowskiej. Nowa przestrzeń rekreacji dla najmłodszych mieszkańców Radymna obejmuje linarium, piramidę wspinaczkową oraz huśtawkę potrójną. Teren wymaga jeszcze „dopieszczenia” i uporządkowania, nastąpi to wraz z nastaniem sprzyjających warunków atmosferycznych.
 

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw na terenie działki nr 1986/3 w m. Radymno” zostało zrealizowane dzięki dofinasowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 113 776,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosiło 36 418,00 zł.