30 stycznia 2024 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kompleksu dawnych austriackich koszar po rewitalizacji.

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić należy Posłankę na Sejm RP Annę Schmidt, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha oraz Członkinie Zarządu Województwa Podkarpackiego Annę Huk. Obecna była też delegacja samorządowa szczebla miejskiego i powiatowego, z przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Packiem. Na auli zasiedli dyrektorzy miejskich instytucji i placówek edukacyjnych, wśród których nie zabrakło dyrektora Szkoły Podstawowej w Radymnie, której odnowiony budynek będzie służył Pawła Kalisza, proboszczowie obu radymniańskich parafii, przedstawiciele służb mundurowych, wykonawcy prac i projektanci przebudowy kompleksu, wreszcie przedstawiciele grona pedagogicznego.

Wszystkich przywitał gospodarz spotkania Burmistrz Mieczysław Piziurny, który w swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę kontynuowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności, ale też dziękował wszystkim zaangażowanym w sfinalizowanie jego projektu przywrócenia budynkowi przy Lwowskiej funkcji szkolnej i modernizacji infrastruktury drogowej w całym kompleksie.

Ważnym punktem wydarzenia było przecięcie wstęgi symbolizujące przekazanie obiektów społeczności miasta Radymna, budynek poświecił ks. dziekan Kazimierz Piwowar, a następnie Anna Schmidt, Piotr Pilch oraz Anna Huk jako ci, którzy najwięcej przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia, otrzymali pamiątkowe statuetki. Atrakcyjnym dodatkiem były występ artystyczny. Jego pierwszą część przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, drugą zaś wokalistki związane z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Zwieńczeniem spotkania było skompletowanie kapsuły pamięci, która zostanie wmurowana na poddaszu budynku szkoły podstawowej. W kapsule zostanie zdeponowany list do przyszłych pokoleń sygnowany przez Burmistrza Mieczysława Piziurnego oraz Przewodniczącego Rady Andrzeja Packa, list stworzony przez szkolną społeczność, broszura poświęcona patronom szkoły przygotowań przez uczniów, aktualne wydania lokalnych gazet zestaw pozostających w obiegu monet oraz karta pamięci zawierająca materiały multimedialne pokazujące kolejne fazy przebudowy kompleksu, ale też stanowiące dokumentację życia miasta w roku 2023.