Wczoraj w salce świetlicy Wzrastanie odbyło się kolejne z cyklu spotkań Burmistrza Miasta Radymna z mieszkańcami – tym razem dzielnicy nr 4.
 
Zgodnie z programem spotkania, na wstępie Dariusz Gliniany Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 odczytał sprawozdanie z działań w roku 2023, a następnie oddał głos Burmistrzowi Mieczysławowi Piziurnemu. Ten omówił pokrótce zeszłoroczne inwestycje, przede wszystkim jednak zapowiedział te, które realizowane będą w najbliższym czasie, a więc rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej ZEK, budowę hali sportowej o lekkiej konstrukcji, utworzenie żłobka oraz dalsze remonty dróg. Podkreślił jednocześnie, że środki na wymienione założenia są już zabezpieczone w budżecie, nie wykluczył jednak nowych inicjatyw w przypadku pojawienia się naborów mogących przyczynić się do rozwoju Radymna.
 
Podczas spotkania nie zabrakło też miejsca na wypowiedzi mieszkańców. Wśród problemów zasygnalizowanych przez nich wymienić należy: parkowanie na terenie osiedla Jagiełły i ulic przyległych, a także piractwo drogowe i używanie ronda jako toru do driftowania. Ponadto mieszkańcy dopytywali o letnie potańcówki nad ZEK-iem, w toku dyskusji dochodząc do wniosku, że głosy niezadowolenia, czy donosy na policję nie powinny stanowić przeszkody do rozwoju strefy rekreacyjno-rozrywkowej nad ZEK-iem, a zdanie jednostek nie powinno terroryzować całego miasta. Wiele uwagi poświęcono też kwestii terenów rekreacyjnych przy osiedlu Jagiełły i formom spędzania wolnego czasu przez młodzież z tego terenu, a także kulturze właścicieli czworonogów w całym mieście.