W niedzielę odbyło się spotkanie sprawozdawcze radymniańskich Strażaków Ochotników, w którym wzięła udział delegacja z tutejszego magistratu: Burmistrz Mieczysław Piziurny oraz przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek.

Spotkanie było okazją do podsumowania roku pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie oraz przedstawienia planów dalszego rozwoju jednostki w przyszłości. Tu istotnym punktem było omówienie przez Burmistrza postępu prac nad pozyskaniem środków na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oczywiście obok czysto merytorycznej dyskusji nie zabrakło też wyrazów wdzięczności dla zebranych strażaków ochotników za służbę lokalnej społeczności ze strony zaproszonych na spotkanie sprawozdawcze gości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Zdzisława Wójcika.