Już wkrótce wybudujemy kolejny odcinek drogi nad ZEK-iem. na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radymno na dz. o nr. ewid. 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/4”. Dzięki pozyskanej kwocie 98 300 zł, w zachodniej części powstanie 280 metrowy odcinek drogi o nawierzchni z kruszywa 0 – 63 mm i szerokość 3m.

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach Miasto Radymno realizowało już budowę dróg w tym rejonie – czego końcowym efektem będzie stworzenie ciągu komunikacyjnego wokół zbiornika ZEK.