Burmistrz Miasta Radymna informuje, że Komisarz Wyborczy w Przemyślu na mocy Postanowienia Nr 490/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r., zwołał pierwszą sesję Rady Miasta Radymna na dzień 7 maja 2024r. godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (Sala Lustrzana) z porządkiem obrad obejmującym:
1) ślubowanie radnych;
2) wybór Przewodniczącego Rady;
3) ślubowanie Burmistrza.

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem